Shoppen är tillfälligt stängd

Vi omarbetar shoppen för att starta distansförsäljning. Detta kommer ta en stund. Vi vet inte just nu hur länge men när vi öppnar igen så kommer shoppen vara helt omarbetat med möjlighet att erlägga svensk punktskatt. Priserna blir inte lika låga men det kommer fortfarande var billigare.

Väntar du på varor, kontakta Baltic E-Commerce som är det företag som ansvarar för shoppen eller det fraktbolag du anlitat.

 

Välkommen tillbaka när vi öppnar igen,

Team tegaloB - Bolaget

>